Wypożyczalnia

USŁUGA cena dla absolwentów „AQUADIVE” cena dla innych nurków
Napełnianie butli powietrzem 2,00 zł/litr 2,00 zł/litr
Wypożyczenie pustej butli (10, 12, 15,18 L.) 35 zł/doba 40 zł/doba
Wypożyczenie ABC (maska, rurka, płetwy) 35 zł/doba 40 zł/doba
Wypożyczenie automatu 40 zł/doba 50 zł/doba
Wypożyczenie jacketu 40 zł/doba 50 zł/doba
Wypożyczenie pianki 40 zł/doba 50 zł/doba
Wypożyczenie butów 30 zł/doba 35 zł/doba
Wypożyczenie rękawic 30 zł/doba 35 zł/doba
Wypożyczenie pasa balastowego z ciężarkami 30 zł/doba 35 zł/doba
Wypożyczenie latarki nurkowej 35 zł/doba 45 zł/doba
Wypożyczenie kompasu 30 zł/doba 35 zł/doba
Wypożyczenie komputera nurkowego 40 zł/doba 50 zł/doba
Wypożyczenie sprzętu na tyg. wyjazd z „AQUADiVE” 120 zł/element 120 zł/element
Wypożyczenie twinsetu 65 zł/doba 75 zł/doba
Wypożyczenie suchego skafandra 150 zł/doba 200 zł/doba
Wypożyczenie aparatu fotograficznego 100 zł/doba 150 zł/doba
Kaucja: butla, automat, pianka, jacket, komputer 0 zł 1000 zł

W celu wypożyczenia sprzętu należy mieć ze sobą certyfikat nurkowy i dokument ze zdjęciem.

Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

Zwrot sprzętu po terminie dopłata 50 PLN za każdy dodatkowy dzień.

Zwrot brudnego sprzętu 50 PLN/element.

Za zniszczony lub zgubiony sprzęt pobierana jest opłata jak za nowy.