USŁUGACENA DLA ABSOLWENTÓW „AQUADiVE”CENA DLA INNYCH NURKÓW
Napełnianie butli powietrzem 1,50 zł/litr 1,50 zł/litr
Wypożyczenie pustej butli (10, 12, 15,18 L.) 20 zł/doba 25 zł/doba
Wypożyczenie ABC (maska, rurka, płetwy) 30 zł/doba 40 zł/doba
Wypożyczenie automatu 25 zł/doba 35 zł/doba
Wypożyczenie jacketu 25 zł/doba 35 zł/doba
Wypożyczenie pianki 30 zł/doba 40 zł/doba
Wypożyczenie butów 20 zł/doba 30 zł/doba
Wypożyczenie rękawic 20 zł/doba 30 zł/doba
Wypożyczenie pasa balastowego z ciężarkami 15 zł/doba 20 zł/doba
Wypożyczenie latarki nurkowej 15 zł/doba 20 zł/doba
Wypożyczenie kompasu 15 zł/doba 20 zł/doba
Wypożyczenie komputera nurkowego 20 zł/doba 30 zł/doba
Wypożyczenie sprzętu na tyg. wyjazd z „AQUADiVE” 70 zł/element 70 zł/element
Wypożyczenie twinsetu 40 zł/doba 50 zł/doba
Wypożyczenie suchego skafandra 50 zł/doba 60 zł/doba
Wypożyczenie aparatu fotograficznego Canon G9 + obudowa 50 zł/doba 60 zł/doba
Kaucja: butla, automat, pianka, jacket, komputer 0 zł Po 800 zł